Hanoinet - BrahMos là tên lửa siêu thanh do Nga và Ấn Độ hợp tác chế tạo. Tên của nó được viết tắt từ tên con sông Brahmaputra của Ấn Độ và sông Moskava của Nga.