An Giang đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Bên cạnh thực hiện tốt công tác quản lý thu, tăng cường chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, Cục Thuế tỉnh An Giang còn đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các chính sách thuế mới cho người nộp thuế một cách kịp thời, với nhiều đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức. Qua đó, giúp các doanh nghiệp (DN), người nộp thuế chấp hành tốt hơn nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước…

Xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế giữ vai trò quan trọng trong công tác thu ngân sách nhà nước, ngành thuế tỉnh An Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai, giải đáp các chính sách thuế mới, với nhiều đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức. Đồng thời, chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các kênh tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách, pháp luật thuế mới bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, tập trung tuyên truyền, triển khai các chế độ, chính sách mới theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, nhất là các chế độ, chính sách có liên quan đến các thủ tục hành chính (TTHC)…

6 tháng đầu năm 2022, ngành thuế tỉnh An Giang phối hợp các cơ quan truyền thông thực hiện gần 60 tin, bài, phóng sự truyền hình, tin truyền thanh để tuyên truyền kịp thời công tác thuế và phổ biến chính sách pháp luật thuế mới ban hành. Cục Thuế tỉnh An Giang thường xuyên gửi các bài viết, văn bản hướng dẫn, thông báo về thuế cho Cổng thông tin điện tử tỉnh để phối hợp tuyên truyền; phối hợp bộ phận "một cửa" UBND địa phương để cấp, phát thông báo, hướng dẫn đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế hộ, cá nhân kinh doanh.

Ngoài ra, còn thực hiện tốt công tác hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ qua điện thoại, thư điện tử… giúp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về thuế cho DN, cùng với việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Qua đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp người nộp thuế rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí để thực hiện nghĩa vụ thuế và phát triển sản xuất - kinh doanh.

Hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận các chính sách thuế mới kịp thời, giúp họ thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

Ngành thuế chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền để người nộp thuế biết, thực hiện các TTHC thuế, như: Khai, nộp, hoàn thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế, đăng ký thuế... bằng phương thức điện tử trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax); tuyên truyền, phổ biến để các cá nhân nộp thuế biết về lợi ích và cách thức lập tài khoản giao dịch thuế điện tử để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử, đặc biệt là kê khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến bằng thiết bị có kết nối mạng internet.

Công tác hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn được thực hiện đầy đủ và thường xuyên qua nhiều hình thức, đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế khi thực hiện chính sách, pháp luật thuế. 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế tỉnh An Giang đã thực hiện tiếp nhận và giải đáp chính sách thuế bằng văn bản với 95/95 số văn bản hỏi, trả lời; giải đáp bằng hình thức điện tử qua chức năng hỏi đáp trên hệ thống eTax 17 lượt; giải đáp trực tiếp tại cơ quan thuế 3.745 lượt; hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại được thực hiện thường xuyên.

Qua công tác hỗ trợ, nhận thấy người nộp thuế thường gặp vướng mắc liên quan đến việc sử dụng hóa đơn; miễn, giảm thuế thu nhập DN; kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập DN; đăng ký thuế cho người lao động; khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập DN, thu nhập cá nhân năm 2021.

Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo phòng chức năng, Chi cục Thuế hỗ trợ và hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hiệu quả hệ thống thuế điện tử (eTax), thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile), sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai để khai, nộp thuế, đăng ký thuế, xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước, tra cứu nghĩa vụ thuế...

Đồng thời, tăng cường cán bộ hỗ trợ qua điện thoại và trực tiếp, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế; công khai đường dây nóng, số điện thoại hỗ trợ người nộp thuế về hóa đơn điện tử, chính sách, TTHC thuế trên các phương tiện truyền thông; bố trí địa điểm, trang thiết bị, máy tính hỗ trợ cá nhân trong việc khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế; bố trí nhân sự có kỹ năng hướng dẫn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế lập tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế để khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập DN bằng phương thức điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế…

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tuyên truyền người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, nhất là đối với các tổ chức, DN mới thành lập phải thực hiện đăng ký hóa đơn điện tử trước khi hoạt động. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc sử dụng hệ thống thuế điện tử (eTax) để khai, nộp thuế và thực hiện thủ tục hành chính thuế điện tử hướng dẫn đến người nộp thuế về cải cách TTHC, hiện đại hóa, điện tử hóa công tác quản lý đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế... giúp người nộp thuế không cần đến trực tiếp cơ quan thuế nhưng vẫn thực hiện được các giao dịch, đảm bảo quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, quan tâm bồi dưỡng kiến thức quản lý thuế nhằm nâng cao trình độ, chất lượng chuyên môn để phục vụ tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Đặc biệt, thường xuyên tổ chức việc khảo sát để đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với các dịch vụ do cơ quan thuế cung cấp, nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế trên địa bàn quản lý…

LÊ HOÀNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-day-manh-tuyen-truyen-ho-tro-nguoi-nop-thue-a337975.html