Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

An Giang: Nhân rộng tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ

Chiều 30/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng điểm tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ (DQTV) phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên) năm 2022.

Khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ làm điểm tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ

Năm 2020, sau khi UBND tỉnh An Giang triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật DQTV, Bộ CHQS tỉnh đã thống nhất chọn phường Mỹ Phước làm điểm tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền tập trung vào văn bản liên quan đến Luật DQTV; chế độ, chính sách về DQTV; các luật khác liên quan. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, sâu rộng ở cơ sở và nhân dân, thông qua: Lớp bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; huy động quân nhân dự bị làm nhiệm vụ hoặc tập trung chi trả phụ cấp trách nhiệm; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng…

Tại hội nghị, đại tá Phạm Thanh Kỳ, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về xây dựng điểm tuyên truyền pháp luật về DQTV đề nghị 11 Ban CHQS cấp huyện xác định rõ công tác này là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang. Cần tham mưu, phối hợp, vận dụng nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền như UBND phường Mỹ Phước đã thực hiện. Tiếp tục tham mưu, thực hiện tại 155 phường, xã, thị trấn còn lại trong tỉnh, góp phần làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác DQTV, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong xây dựng lực lượng DQTV.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh An Giang, UBND TP. Long Xuyên và phường Mỹ Phước khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân về thành tích tốt trong quá trình thực hiện điểm tuyên truyền pháp luật về DQTV.

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-nhan-rong-tuyen-truyen-phap-luat-ve-dan-quan-tu-ve-a336973.html