Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

An Giang phát động thi đua cải cách hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2023-2030, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, tạo động lực đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo UBND tỉnh An Giang, CCHC là một trong những chủ trương lớn của Đảng và nhà nước trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, là giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định khâu đột phá là “Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn”.

Thi đua đẩy mạnh CCHC nhằm phát huy truyền thống yêu nước; tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, góp phần động viên tinh thần nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hướng tới xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và tổ chức. Không chỉ vậy, kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua, để nhân rộng và lan tỏa trong toàn xã hội.

“Thân thiện - Trách nhiệm” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TP.Long Xuyên

Đối tượng thi đua là sở, ban, ngành tỉnh; cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố (các phòng, ban chuyên môn trực thuộc); UBND xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị.

Nội dung thi đua tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đề án, dự án trong Chương trình CCHC tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, kế hoạch CCHC hàng năm của UBND tỉnh và các kế hoạch giai đoạn 5 năm, hàng năm của cơ quan, địa phương; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; chỉ số CCHC hàng năm của cơ quan, địa phương xếp loại từ khá trở lên.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của cơ quan, đơn vị, địa phương, sự giám sát của MTTQ các cấp và nhân dân trong công tác CCHC. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền CCHC gắn với nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại công sở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC, nâng cao ý thức thức trách nhiệm, vai trò chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, địa phương mình phụ trách. Đồng thời, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia vào tiến trình CCHC và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Hàng năm, UBND tỉnh An Giang sẽ tặng bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có đề xuất sáng kiến được Bộ Nội vụ công nhận và đóng góp tích cực vào hiệu quả công tác CCHC của cơ quan, địa phương và tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC hàng năm. Xác định tiêu chí thi đua, số điểm cụ thể làm căn cứ chấm chọn, bình xét thi đua, khen thưởng; đảm bảo khen đúng người, đúng việc, đúng thành tích; khuyến khích khen đối với cá nhân có sáng kiến, cách làm hiệu quả và đối với người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường khen cán bộ, công chức, viên chức công tác ở cơ sở, nhằm phát huy tính tiên phong, sáng tạo của cá nhân tâm huyết, phấn đấu, nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

HẠNH CHÂU