An Giang thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản

Ngày 10/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng tỉnh An Giang chủ trì phối hợp với thành phố Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp và đại diện các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng đã tổ chức thả hơn nửa triệu con cá giống các loại xuống sông Hậu, trong đó có nhiều loài thủy sản bản địa quý hiếm.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/an-giang-tha-ca-giong-de-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-52335.htm