Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

An ninh thế giới 2008: Một năm nhìn lại

Báo Đại Đoàn Kết
Gốc

Một năm đầy biến động với những thay đổi và bất ổn khôn lường đã diễn ra tại nhiều nước trên thế giới. 2008 được coi là một năm có nhiều diễn biến nằm ngoài dự kiến và dự báo của giới chuyên môn.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2009/1/68301.cand