Tết năm nay, người Sài Gòn ăn Tết tiết kiệm tối đa, ăn Tết với nỗi lo thất nghiệp treo lơ lửng... Những tưởng Sài Gòn hào hứng chờ đón cái Tết con trâu hơn mọi năm. Dè đâu, hỏi thăm chuyện Tết nhứt, mười người thì hết chín lắc đầu ngao ngán