Ăn Tết thời nay

Gốc
ND- Anh bạn tôi, một "đại gia" mới nổi nhờ khiếu kinh doanh, táo bạo, nhất là "quan hệ rộng", những Tết trước toàn hẹn bạn bè sau Tết mới có thể cùng nhau cụng ly chúc tụng; cữ 25 Chạp trở đi thì tất tả ngày đêm quà cáp đi chúc Tết trước các đàn anh, là vì mấy ngày Tết anh đưa vợ con phiêu diêu chơi Tết - du lịch nước ngoài.

Nguồn Nhân Dân www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=116461&sub=61&top=39