Trong trường hợp trẻ bị "tấn công" khi truy cập mạng xã hội, Hãng bảo mật McAfee khuyên bậc phụ huynh nên yêu cầu trẻ không đăng nhập trang web, ngăn chặn tội phạm và địa chỉ email liên lạc với trẻ.

Phụ huynh cũng có thể thay đổi thông tin trực tuyến của con hoặc xóa tài khoản nếu thấy cần thiết. Ngoài ra, có thể liên hệ với trang web nơi đã để xảy ra vấn đề cho con bạn để nhờ lưu giữ bằng chứng của thủ phạm, tên, địa chỉ email và ISP nếu có. Để bảo đảm an toàn cho trẻ em khi truy cập internet, người lớn nên sử dụng phần mềm bảo mật có yêu cầu tính năng sau: phần mềm bảo đảm trẻ em không truy cập vào trang nội dung xấu; kiểm soát sử dụng phần mềm games, P2P hay các phần mềm độc hại; phần mềm có ghi lại những thông tin truy cập vào mạng xã hội; ngăn chặn email không hợp lệ để bảo đảm trẻ không gửi email có nội dung xấu; giới hạn thời gian truy cập internet của trẻ; giám sát nhật ký sử dụng các dịch vụ như chat, intant messages; lọc nội dung video không lành mạnh trên trang youtune.com. Phần mềm này cũng cần có chế độ báo cáo về hiện trạng sử dụng của trẻ qua email hoặc văn bản. Huy Hà