An toàn giao thông  là hạnh phúc của mọi gia đình

ND – Một trong những nguyên nhân quan trọng để tỉnh Bắc Ninh giảm tai nạn giao thông là nhờ ngành chức năng đã tăng cường công tác xử lý vi phạm gắn với việc đổi mới công tác tuyên truyền Luật Giao thông.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119043&sub=52&top=37