Niềm đam mê lớn mà Thụy Vân - cô sinh viên năm thứ 4 khoa Kinh tế thương mại - Miss Ngoại Thương muốn được chia sẻ với mọi người là việc dẫn chương trình.Chi tiết...