ẤN TƯỢNG NHIỆM KỲ

Gốc
Trong 5 năm qua, Quốc hội khóa XIV hoàn thành khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, chủ động trong các hoạt động đối ngoại góp phần nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực cũng như trên thế giới. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hà Sỹ Đồng, Phó trưởng đoàn ĐBQH, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị về những ấn tượng nhiệm kỳ này. Mời quý vị theo dõi.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/4/an-tuong-nhiem-ky/552401