(Zing) - Mario Maurer, Lee Dong Wook, Lê Minh, Phạm Văn Phương đều hội tụ ở Liên hoan phim Bangkok.