Chúng ta luôn tự hào về ẩm thực Việt Nam. Điều đó không sai nhưng có lẽ cũng phải thành thực mà thừa nhận rằng. đồ ăn của ta không nổi tiếng thế giới bằng Trung Hoa hay Nhật Bản. Vì sao?