Đây là lời khẳng định mới nhất của bà Smith trong LHP New York vừa qua về chuyện sẽ có thêm những thành viên mới trong gia đình đã có tới 6 nhóc tỳ này.