24H.COM.VN - Hai người đều có mối quan hệ mật thiết với Brad Pitt và từng được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là “nữ diễn viên có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới”. Sắp tới, họ sẽ có một “cuộc chiến” trên bìa tạp chí W.