24H.COM.VN - Một nghiên cứu mới đây đã đưa ra một kết luận thú vị rằng người dân Anh gửi hơn 1 tỉ tin nhắn mỗi tuần, tương đương 4000 tin nhắn mỗi giây.