Đan Trường biểu diễn ca khúc "Anh Ba Khía" trong chương trình Bài hát yêu thích tháng 10/2014.