[Kênh14] - Điều đó có nghĩa là anh í sắp mất tất cả: sức khỏe, sự nghiệp chỉ vì... nấc.