Anh chàng Việt Nam vẽ tranh tuyệt đỉnh du khách sửng sốt

Gốc
Anh chàng người Việt Nam này sẽ là niềm tự hào của đồng bào ta vì những bức tranh tuyệt đỉnh của anh được người nước ngoài vô cùng yêu thích.

Video: Anh chàng Việt Nam vẽ tranh tuyệt đỉnh thế này đây:

Tin nóng

Tin mới