Ảnh chế: 1001 chiêu đối phó với kiểm tra miệng đầu giờ

Gốc
Xin đi WC, giặt khăn lau bảng mãi chưa sạch… là những cách học trò áp dụng.

Ảnh chế: 1001 chiêu đối phó với kiểm tra miệng đầu giờ - Ảnh 1

Giờ nào không xin, cứ canh ngay lúc trả bài là kéo nhau đi WC.

Ảnh chế: 1001 chiêu đối phó với kiểm tra miệng đầu giờ - Ảnh 2

Chiêu để bạn đưa giúp xuống phòng y tế được hội cạ cứng dùng mỏi mòn: vừa cứu nguy bản thân lại vừa giúp đồng đội.

Ảnh chế: 1001 chiêu đối phó với kiểm tra miệng đầu giờ - Ảnh 3

Giẻ lau bảng giặt mãi không thấy sạch.

Ảnh chế: 1001 chiêu đối phó với kiểm tra miệng đầu giờ - Ảnh 4

Khấn vái thần linh tứ phương, hứa ăn chay nếu không dính trả bài.

Ảnh chế: 1001 chiêu đối phó với kiểm tra miệng đầu giờ - Ảnh 5

"Kiểm tra miệng là việc của nha sĩ" - Chỉ nói có thế mà giờ ngồi ở phòng giám thị.

Ảnh chế: 1001 chiêu đối phó với kiểm tra miệng đầu giờ - Ảnh 6

Lý do là vô tận, quan trọng phải diễn sâu.

Ảnh chế: 1001 chiêu đối phó với kiểm tra miệng đầu giờ - Ảnh 7

Đi học trễ để né giờ trả bài rồi lẳng lặng vào lớp "như một vị thần".

Ảnh chế: 1001 chiêu đối phó với kiểm tra miệng đầu giờ - Ảnh 8

Áp dụng chiêu thức "dương đông kích tây": mặt tự tin nhưng tim đập thình thịch.

Ảnh chế: 1001 chiêu đối phó với kiểm tra miệng đầu giờ - Ảnh 9

Ảnh chế: 1001 chiêu đối phó với kiểm tra miệng đầu giờ - Ảnh 10

Nhờ ăn ở tốt lại quan hệ rộng nên lúc nào cũng có "500 anh em" dùng mọi chiêu trò nhắc bài.

Hoàng Anh

Tin nóng

Tin mới