Người được chọn… của Everton; Răng của anh cũng là 1 nỗi khiếp sợ; Quả này… thốn;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: Mo U the hien phong do huy diet 'lui dan deu'; Pep troc 'choi xo' Rooney vi bi mat khong tuong - Anh 1

Bước lùi… bước. Ảnh: Internet.

Anh che: Mo U the hien phong do huy diet 'lui dan deu'; Pep troc 'choi xo' Rooney vi bi mat khong tuong - Anh 2

Người được chọn… của Everton. Ảnh: Internet.

Anh che: Mo U the hien phong do huy diet 'lui dan deu'; Pep troc 'choi xo' Rooney vi bi mat khong tuong - Anh 3

Răng của anh cũng là 1 nỗi khiếp sợ. Ảnh: Internet.

Anh che: Mo U the hien phong do huy diet 'lui dan deu'; Pep troc 'choi xo' Rooney vi bi mat khong tuong - Anh 4

Hóa ra là có lý do cả. Ảnh: Internet.

Anh che: Mo U the hien phong do huy diet 'lui dan deu'; Pep troc 'choi xo' Rooney vi bi mat khong tuong - Anh 5

Quả này… thốn. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 17:00 13/09/2016