Thần điêu đại hiệp phiên bản Barcelona; Năm nào chẳng thế; Dầu ăn hay xà bông;... là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: Than dieu dai hiep phien ban Barca; Hat mai khuc xoay vong - Anh 1

Thần điêu đại hiệp phiên bản Barcelona. Ảnh: Internet.

Anh che: Than dieu dai hiep phien ban Barca; Hat mai khuc xoay vong - Anh 2

Năm nào chẳng thế. Ảnh: Internet.

Anh che: Than dieu dai hiep phien ban Barca; Hat mai khuc xoay vong - Anh 3

Dầu ăn hay xà bông đây. Ảnh: Internet.

Anh che: Than dieu dai hiep phien ban Barca; Hat mai khuc xoay vong - Anh 4

Làm ơn để bác Gaal được ngồi. Ảnh: Internet.

Anh che: Than dieu dai hiep phien ban Barca; Hat mai khuc xoay vong - Anh 5

Thiên tài hay khổ luyện. Ảnh: Internet.

Anh che: Than dieu dai hiep phien ban Barca; Hat mai khuc xoay vong - Anh 6

Chức mừng Michael Ballack của điện ảnh. Ảnh: Internet.

Anh che: Than dieu dai hiep phien ban Barca; Hat mai khuc xoay vong - Anh 7

Chăm sóc tới tận răng.

Anh che: Than dieu dai hiep phien ban Barca; Hat mai khuc xoay vong - Anh 8

Ngoại hạng Anh đây sao.

Anh che: Than dieu dai hiep phien ban Barca; Hat mai khuc xoay vong - Anh 9

Đặc sản Võ-League. Ảnh: Internet.

Anh che: Than dieu dai hiep phien ban Barca; Hat mai khuc xoay vong - Anh 10

Tấm lòng của Miura. Ảnh: Internet.