Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam

Gốc
Mercedes C300 AMG 2015 đầu tiên đã có mặt tại Sài Gòn để chuẩn bị cho Vietnam Motor Show 2015 sắp diễn ra từ ngày 28/10 đến ngày 1/11.

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 1

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 2

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 3

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 4

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 5

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 6

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 7

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 8

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 9

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 10

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 11

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 12

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 13

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 14

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 15

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 16

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 17

Ảnh chi tiết Mercedes C300 AMG 2015 tại Việt Nam - Ảnh 18

Ảnh: Thành Nhơn

Tin nóng

Tin mới