Anh công bố lộ trình nới lỏng phong tỏa

Gốc

Ngày 22/2, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã trình bày trước Hạ Viện Anh về lộ trình 4 bước nới lỏng phong tỏa tại vùng England từ đầu tháng 3 tới, qua đó kết thúc 11 tuần phong tỏa cấp độ cao nhất.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/anh-cong-bo-lo-trinh-noi-long-phong-toa-204455.htm