Ảnh cười Facebook: Để nhờ tay

Gốc
(Kienthuc.net.vn) - Lý do FIFA sẽ không bao giờ cho phép thành lập đội bóng nam nữ, ăn chơi không sợ mưa rơi... là những bức ảnh khiến người xem phải bật cười.

Lý do FIFA sẽ không bao giờ cho phép thành lập đội bóng nam nữ.

Mỗi khi cầm sách lên ôn bài...

Biện pháp tự vệ của cảnh sát.

Samsung quảng cáo cho... Apple?

Đứng vững.

Đừng ngủ khi con gái thức!

Thủ đoạn vô biên.

Sáng kiến.

Ăn chơi không sợ mưa rơi.

Nhà trồng được.

Bò "phong cách".

"Không lối thoát".

Đưa cún đi dạo.

Tin nóng

Tin mới