Một thế giới kỳ thú mở ra tại Vũng Tàu, khi các “kỳ nhân" diều đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trổ tài tại Festival diều quốc tế 2009.