Ảnh động: Ngã 'sấp mặt' khi cố thể hiện với xe đạp

Gốc
Những người này thích thể hiện tài lái xe đạp của mình nhưng lại có kết quả là ngã "sấp mặt".

Ảnh động: Ngã 'sấp mặt' khi cố thể hiện với xe đạp - Ảnh 1

Ô hay, có ai giữ bánh xe mình lại vậy?

Ảnh động: Ngã 'sấp mặt' khi cố thể hiện với xe đạp - Ảnh 2

Úi giời, thế này thì còn gì là mặt mũi nữa.

Ảnh động: Ngã 'sấp mặt' khi cố thể hiện với xe đạp - Ảnh 3

Ối ối, đi lên mà sao lại cứ chạy lùi thế này.

Ảnh động: Ngã 'sấp mặt' khi cố thể hiện với xe đạp - Ảnh 4

Cái kết của kẻ chưa thắng mà đã ăn mừng.

Ảnh động: Ngã 'sấp mặt' khi cố thể hiện với xe đạp - Ảnh 5

Xe đạp không phải muốn là biểu diễn thành công.

Ảnh động: Ngã 'sấp mặt' khi cố thể hiện với xe đạp - Ảnh 6

Cả nhà cùng xem bố biểu diễn đây nè.

Ảnh động: Ngã 'sấp mặt' khi cố thể hiện với xe đạp - Ảnh 7

Người đàn ông "tinh tướng" và cái kết "sấp mặt"

Tin nóng

Tin mới