Ảnh động vui: Lại gần đây với anh

Gốc
Chú mèo bị chị chủ dọa rắn sợ chết khiếp và nép sau tấm rèm cửa.

Á! rắn

Tình củm chưa

Lại gần đây với anh

Buồn ngủ quá

Im cho người ta ngủ

Ăn ngoan nào cưng!

Nằm yên người ta mát-xa cho.

Tin nóng

Tin mới