Ảnh hiếm về Trung Quốc trước năm 1911

Gốc
Ngược dòng lịch sử về những năm đầu thế kỉ 20 tại đất nước láng giềng Trung Quốc để thấy một hình ảnh thật khác lạ.

Khoảng thời gian từ nửa cuối thế kỉ 19 đến nửa đầu thế kỉ 20 có thể coi là thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử Trung Quốc, khi người nước ngoài can thiệp vào nội bộ phong kiến và những tranh đấu giai cấp nổ ra. Cuộc cách mạng Tân Hại năm 1911 do tầng lấp tri thức cấp tiến và tiểu tư sản lãnh đạo đã khiến vị vua cuối cùng của triều đại nhà Thanh - triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc bị truất ngôi, Trung Hoa Dân Quốc được hình thành, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Chỉ sau chiến tranh thế giới thứ hai, Trung Hoa dân quốc mà hiện tại là Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã có những bước tiến vượt bậc, trở thành cường quốc hùng mạnh như hiện tại.

Những hình ảnh dưới đây thuộc một dự án sưu tập của nhà nghiên cứ Ralph Peno, là những bức ảnh tư liệu được ghi lại trong khoảng thời gian khá dài, trên dưới 50 năm sẽ cho chúng ta cái nhìn chân thực nhất về đất nước Trung Hoa những năm cuối cùng trong giai đoạn tiền cách mạng, một xã hội phong kiến nhiều góc tối, một thời kì quá độ khó khăn của người dân Trung Quốc.

H (Depplus.vn/MASK)

Tin nóng

Tin mới