Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Anh hỗ trợ chăm sóc trẻ em nhiễm HIV/AIDS

Gốc

Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án "Phòng tránh HIV/AIDS và chăm sóc hỗ trợ trẻ em và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên cộng đồng", với trị giá 650 triệu đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Anh.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/255087/Default.aspx