Nhiều tàu còn đang kêu cứu. (NLĐO)- Quảng Trị: Do ảnh hưởng của bão số 7, vào 7 giờ ngày 30-9, huyện đảo Cồn Cỏ và huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã có gió giật từ cấp 7 đến cấp 12, 6 tàu thuyền bị đắm và 4 thuyền viên bị mất tích trên biển.. Nhiều tàu còn đang kêu cứu (NLĐO)- Quảng Trị: Do ảnh hưởng của bão số 7, vào 7 giờ ngày 30-9, huyện đảo Cồn Cỏ và huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã có gió giật từ cấp 7 đến cấp 12, 6 tàu thuyền bị đắm và 4 thuyền viên bị mất tích trên biển.