Anh khẳng định nền kinh tế đang ngưng lại

Gốc
VIT- Nền kinh tế Anh không có dấu hiệu tăng trưởng trong quý 2 năm 2008, khi mà lỗ hổng tài khoản vãng lai đã mở rộng đến mức cao nhất chỉ trong gần một năm.

Tin nóng

Tin mới