Hanoinet - Anh chẳng giống ai khi cố gắng kiềm chế cảm xúc, mong muốn sở thích của mình chỉ để so sánh giữa hai từ Đúng và Sai - lý thuyết của anh em khó có thể áp dụng vì em không nghĩ vậy.