Những hình ảnh tư liệu quý giá về Hải Phòng thập niên 1950 của nhiếp ảnh gia Võ An Ninh.

T.B (tổng hợp)

Anh lich su de doi cua nhiep anh gia Vo An Ninh (2) - Anh 1

Nhà hát lớn Hải Phòng thập niên 1950 qua ống kính nhiếp ảnh gia Võ An Ninh.

Anh lich su de doi cua nhiep anh gia Vo An Ninh (2) - Anh 2

Một bến tàu ở Hải Phòng.

Anh lich su de doi cua nhiep anh gia Vo An Ninh (2) - Anh 3

Chợ tre nứa ở Hải Phòng.

Anh lich su de doi cua nhiep anh gia Vo An Ninh (2) - Anh 4

Chợ vải Hải Phòng.

Anh lich su de doi cua nhiep anh gia Vo An Ninh (2) - Anh 5

Bến Bonnal (đường Tam Bạc ngày nay) ở Hải Phòng.

Anh lich su de doi cua nhiep anh gia Vo An Ninh (2) - Anh 6

Khu bán đồ gốm, nồi đất bên bến sông.

Anh lich su de doi cua nhiep anh gia Vo An Ninh (2) - Anh 7

Một đường phố ở trung tâm Hải Phòng.

Anh lich su de doi cua nhiep anh gia Vo An Ninh (2) - Anh 8

Họp chợ trên phố ở Hải Phòng.

Anh lich su de doi cua nhiep anh gia Vo An Ninh (2) - Anh 9

Hàng bán giày trên phố.

Anh lich su de doi cua nhiep anh gia Vo An Ninh (2) - Anh 10

Đường Paul Doumer, nay là đường Cầu Đất ở Hải Phòng.

Anh lich su de doi cua nhiep anh gia Vo An Ninh (2) - Anh 11

Những người phụ nữ trên bến cảng Hải Phòng.

Anh lich su de doi cua nhiep anh gia Vo An Ninh (2) - Anh 12

Trên bến Bonnal (bến Tam Bạc).