Anh Sáu ơi, tôi mãi nhớ về anh

Hai giờ chiều ngày 11-6-2008, tôi nghe được điện thoại báo tin Anh Sáu đã mất. Tin buồn đến đột ngột quá. Nhớ đến Anh. Nhớ lần đầu gặp Anh ở vùng rừng già thuộc khu căn cứ Mã Đà (nay thuộc vùng hồ Trị An) lúc Anh về dự phiên họp đầu tiên của Trung ương Cục miền Nam tháng 9-1961. Giờ nghĩ, hai anh em nằm trên hai chiếc võng vải dù, treo lên cây và tôi được nghe Anh kể chuyện.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/6/155429