Vào năm tới, sinh viên ở Anh sẽ biết học những ĐH nào có thể tìm được công việc tốt với mức lương cao nhất nhờ vào một dữ liệu mới, theo báo Telegraph.

Dữ liệu này lần đầu tiên được văn phòng Thống kê quốc gia Anh thu thập. Các nhóm khảo sát phỏng vấn 110.000 người trong số 50.000 hộ gia đình ở nước này trong mỗi quý về ĐH nào họ đã học và ĐH nào thành công nhiều nhất…

Dự kiến, dữ liệu này sẽ được công bố vào năm tới. Hồi tháng rồi, tạp chí Which? cũng đã tiết lộ một số kế hoạch đưa ra những hướng dẫn trên mạng cho sinh viên về những văn bằng nào có thể giúp kiếm tiền nhiều nhất.

Minh Trung