Anh Sơn: Thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hoàn thành nhiệm vụ đề ra

Gốc
(Baonghean) - Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

P.V: Với nỗ lực, quyết tâm cao, năm 2016 huyện Anh Sơn đã giành được nhiều kết quả, thành tựu đáng ghi nhận về kinh tế - xã hội. Đồng chí có thể cho biết một số kết quả nổi bật?

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng: Năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Anh Sơn đã tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27/33 chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.809,5 tỷ đồng, đạt 102,07% KH, tăng 21,98% so với năm 2015; Tốc độ tăng trưởng đạt 12,37%; chuyển dịch cơ cấu đúng hướng; thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra...

Anh Sơn: Thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hoàn thành nhiệm vụ đề ra - Ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh và huyện Anh Sơn kiểm tra mô hình trồng dưa lưới ở xã Hội Sơn.
Ảnh: Xuân Hoàng

Trong năm 2016, nhiều mô hình ứng dụng KH&CN được đưa vào ứng dụng và phát huy hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới của Công ty nông sản Kim Nhan tạo ra sản phẩm an toàn giá trị kinh tế cao, mô hình nuôi vịt trời sinh sản tại 2 xã Long Sơn và xóm Bãi Đá (xã Phúc Sơn); mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI quy mô 1 ha tại xã Hội Sơn, kết quả tăng năng suất lúa 15-20%; mô hình cánh đồng mẫu lúa 27T31 tại xã Tào Sơn quy mô 60 ha năng suất đạt 70 tạ/ha; Mô hình cải tạo đàn dê tại xã Hùng Sơn; mô hình chăn nuôi gà theo hướng VietGAHP tại xã Long Sơn; Mô hình nuôi dê hàng hóa tại xã Tam Sơn; Mô hình nuôi cá lồng bè trên hồ đập tại xã Đức Sơn; Mô hình nuôi đà điểu tại xã Tường Sơn...

Công nghiệp trong năm tăng trưởng mạnh, tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.184,9 tỷ đồng, đạt 141,52% KH, tăng 101,78% so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh. Kết quả năm 2016, có 3 xã về đích nông thôn mới, gồm: Hội Sơn, Đỉnh Sơn, Tào Sơn, đưa tổng số xã về đích nông thôn mới lên 5 xã.Trong năm 2016, nhiều mô hình ứng dụng KH&CN được đưa vào ứng dụng và phát huy hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới của Công ty nông sản Kim Nhan tạo ra sản phẩm an toàn giá trị kinh tế cao, mô hình nuôi vịt trời sinh sản tại 2 xã Long Sơn và xóm Bãi Đá (xã Phúc Sơn); mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI quy mô 1 ha tại xã Hội Sơn, kết quả tăng năng suất lúa 15-20%; mô hình cánh đồng mẫu lúa 27T31 tại xã Tào Sơn quy mô 60 ha năng suất đạt 70 tạ/ha; Mô hình cải tạo đàn dê tại xã Hùng Sơn; mô hình chăn nuôi gà theo hướng VietGAHP tại xã Long Sơn; Mô hình nuôi dê hàng hóa tại xã Tam Sơn; Mô hình nuôi cá lồng bè trên hồ đập tại xã Đức Sơn; Mô hình nuôi đà điểu tại xã Tường Sơn...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến rõ nét, trong đó công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được chăm lo và đạt được nhiều thành tích cao. Công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân được đầu tư tốt cả về đội ngũ và cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật. Phong trào văn hóa, thông tin, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức phong phú, đa dạng, có chiều sâu. Công tác an sinh xã hội được chăm lo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời.

P.V: Kết quả đạt được trong năm 2016 là rất lớn, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đồng chí có thể nêu rõ hơn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới là gì?

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng: Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn lại kết quả chỉ đạo điều hành năm 2016 Anh Sơn vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp, không đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ trạm xá có bác sỹ và tỷ lệ bác sỹ/vạn dân còn thấp, công tác chỉ đạo, đôn đốc một số xã, thị trấn xử lý, khắc phục các tồn đọng, vi phạm pháp luật về đất đai (lấn, chiếm, làm nhà ở trên đất nông, lâm nghiệp, cho thuê ốt, quán sai quy định), xét duyệt, cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân sau đo đạc bản đồ địa chính tiến độ còn chậm. Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép vẫn còn diễn ra tại một số địa phương. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn, tiến độ xây dựng một số công trình còn chậm... Những tồn tại nêu trên được huyện phân tích, làm rõ, ngoài nguyên nhân khách quan, về chủ quan do công tác chỉ đạo và tổ chức, điều hành, kiểm tra, đôn đốc của một số ngành, cấp ủy, và chính quyền cơ sở chưa sâu sát, quyết liệt. Công tác quản lý, tham mưu có lúc còn thiếu kịp thời. Năng lực của một số cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế...

P.V: Vậy, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 của huyện và những giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng: Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Mục tiêu tổng quát được xác định là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển. Nâng cao đời sống nhân dân, giảm hộ nghèo, tạo việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh và giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Có 30 chỉ tiêu nhiệm vụ được đặt ra như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 12,4%; Thu ngân sách trên 41 tỷ đồng; Xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm: 2-3 xã; giải quyết việc làm mới trong năm 2.200 - 2.500 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) 2 - 2,3%; số trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 3 trường; tỷ lệ cơ sở vững mạnh toàn diện 92%; tỷ lệ cơ sở vững mạnh bảo vệ ANTQ 85%...

Anh Sơn: Thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hoàn thành nhiệm vụ đề ra - Ảnh 2

Người dân xã Hùng Sơn thu hoạch chè. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, giải pháp cơ bản trong chỉ đạo điều hành được xác định là: Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ để khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương, các hộ dân được tiếp cận và hưởng các chính sách hỗ trợ của các cấp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các chương trình, đề án thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết 26/BCT về phương hướng phát triển Nghệ An đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gắn với kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện lồng ghép các chương trình dự án, các chương trình mục tiêu của Chính phủ và nguồn vốn trong nhân dân để đầu tư, tăng năng suất, sản lượng các cây trồng, vật nuôi, nâng giá trị thu nhập và mức sống cho người dân. Huy động có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn như đường xá, trụ sở, trạm xá, trường học, nhà văn hóa xã và xóm... Làm tốt công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng các nguồn tài nguyên, khai thác hợp lý để bảo vệ tốt nguồn tài nguyên và môi trường. Tập trung triển khai lồng ghép các dự án đầu tư với các chương trình giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, các chương trình mục tiêu, công tác đào tạo nghề nông thôn, các chính sách hỗ trợ bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế... Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ gắn với công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ, cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao đạo đức công vụ của bộ chính quyền từ huyện đến cơ sở để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn. Duy trì chế độ tiếp công dân và quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Quảng An

(Thực hiện)

Tin nóng

Tin mới