Anh thề, anh chắc chắn sẽ cho em HIV…

Gốc
(TNO) Đó là... lời tỏ tình, lời tỏ tình có thể khiến bất kỳ ai té xỉu, ngoại trừ trường hợp bạn là người Nigeria.

Tin nóng

Tin mới