Ảnh vô giá về kiến trúc Sài Gòn thập niên 1920 (2)

Gốc
Dinh Gia Long, Bưu điện Trung tâm, Phòng Thương Mại... là những công trình góp phần định hình nên diện mạo kiến trúc của Sài Gòn thập niên 1920.

Ảnh vô giá về kiến trúc Sài Gòn thập niên 1920 (2) - Ảnh 1

Dinh Thống đốc Nam Kỳ (Dinh Gia Long) ở Sài Gòn thập niên 1920, nay là Bảo tàng TP HCM. Ảnh tư liệu.

Ảnh vô giá về kiến trúc Sài Gòn thập niên 1920 (2) - Ảnh 2

Dinh Thống đốc Nam Kỳ nhìn từ chính diện. Ảnh tư liệu.

Ảnh vô giá về kiến trúc Sài Gòn thập niên 1920 (2) - Ảnh 3

Câu lạc bộ Sĩ quan cạnh nhà thờ Đức Bà, nay là UBND quận 1. Ảnh tư liệu.

Ảnh vô giá về kiến trúc Sài Gòn thập niên 1920 (2) - Ảnh 4

Kho bạc cũ đường Catinat (Đồng Khởi). Ảnh tư liệu.

Ảnh vô giá về kiến trúc Sài Gòn thập niên 1920 (2) - Ảnh 5

Tòa nhà bưu điện trên phố Cardi (nay là phố Nguyễn Văn Bình). Ảnh tư liệu.

Ảnh vô giá về kiến trúc Sài Gòn thập niên 1920 (2) - Ảnh 6

Sở Lúa Gạo Đông Dương ở góc Docteur Angie - Legrand de la Liraye (Nguyễn Bỉnh Khiêm - Điện Biên Phủ). Ảnh tư liệu.

Ảnh vô giá về kiến trúc Sài Gòn thập niên 1920 (2) - Ảnh 7

Tòa nhà Bưu điện Trung tâm. Ảnh tư liệu.

Ảnh vô giá về kiến trúc Sài Gòn thập niên 1920 (2) - Ảnh 8

Tòa nhà Phòng Thương Mại, nay là Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM. Ảnh tư liệu.

Ảnh vô giá về kiến trúc Sài Gòn thập niên 1920 (2) - Ảnh 9

Viện Pasteur Sài Gòn. Ảnh tư liệu.

Ảnh vô giá về kiến trúc Sài Gòn thập niên 1920 (2) - Ảnh 10

Viện Pasteur Sài Gòn. Ảnh tư liệu.

Ảnh vô giá về kiến trúc Sài Gòn thập niên 1920 (2) - Ảnh 11

Tòa nhà bưu điện đầu tiên của Chợ Lớn. Ảnh tư liệu.

Ảnh vô giá về kiến trúc Sài Gòn thập niên 1920 (2) - Ảnh 12

Trụ sở Công ty Thông Hiệp của thương gia người Hoa Quách Đàm ở số 45 bến Gaudot (nay là số 45 Hải Thượng Lãn Ông). Ảnh tư liệu.

Ảnh vô giá về kiến trúc Sài Gòn thập niên 1920 (2) - Ảnh 13

Tòa soạn báo Công Luận trên đường Pellerin (nay là đường Pasteur). Ảnh tư liệu.

T.B (tổng hợp)

Tin nóng

Tin mới