Những hình ảnh vui cười chỉ xuất hiện tại châu Á.

Đi đâu mà vui ghê.

Tượng độc nhãn.

Ôi người đâu mà đẹp thế!

Cháu có răng sữa xinh chưa này!

Hàng hiệu Lacoste.

Già mà vẫn máu.

Siêu xe.

Này thì bóng với bánh.

Quảng cáo dầu ăn.

iPhone "dởm".

Máy có camera loại xịn.

Ngô Văn

Theo Infonet