Hoàng tử cá, nhận xong là ăn gạch... là những hình ảnh hài hước nhất trong ngày.

Những hình ảnh hài hước được sưu tầm tại haynhucnhoi.com .

Có đồng ý không thì bảo.

Đặc sản Ninh Bình.

Đoán xem.

Hoàng tử cá.

Nhận xong là ăn gạch.

Những người cùng khổ.

Trả dâu.

Thạch Dừa

Theo Tri Thức