Mercedes-Benz làm bảng viết chữ, taxi nữ tính, gương xe bá đạo, xe tải bốc đầu...là những hình ảnh thú vị trong tuần qua.

Anh vui giao thong Viet Nam tuan qua (P.62) - Anh 1

Chiếc taxi ngọt ngào, nữ tính

Anh vui giao thong Viet Nam tuan qua (P.62) - Anh 2

Đêm qua chủ xe nằm mơ và muốn được sẻ chia với các "đồng nghiệp" lô đề

Anh vui giao thong Viet Nam tuan qua (P.62) - Anh 3

Công năng mới phát hiện của dòng sedan

Anh vui giao thong Viet Nam tuan qua (P.62) - Anh 4

Đầu năm mới có dịp thử bút pháp trên chiếc xe sơn bóng lộn như vậy

Anh vui giao thong Viet Nam tuan qua (P.62) - Anh 5

Chiếc xe bốc...đồng

Anh vui giao thong Viet Nam tuan qua (P.62) - Anh 6

Lợn một bên và em một bên

Anh vui giao thong Viet Nam tuan qua (P.62) - Anh 7

Một phong cách rất Yo mốt

Anh vui giao thong Viet Nam tuan qua (P.62) - Anh 8

Quá tang ba bận, nốt lần này mà bị vặt nữa thì...đổi xe

Anh vui giao thong Viet Nam tuan qua (P.62) - Anh 9

Mặt trời của mẹ, em nằm chông chênh quá

Anh vui giao thong Viet Nam tuan qua (P.62) - Anh 10

Nhìn người hóa...chân lợn

Minh Châu (st)