Ảnh vui: Mốt hè 2009

Gốc
Phụ nữ rất thích mùa hè, vì mùa hè là mùa "khoe" được đủ thứ, ví dụ như... mốt.

Tin nóng

Tin mới