Năm 2015 qua đi với những sự kiện gì nổi bật, hãy cùng với những ông táo ít lời điểm lại nhé.

Anh vui: Tao quan len chau troi - Anh 1

Anh vui: Tao quan len chau troi - Anh 2

Anh vui: Tao quan len chau troi - Anh 3

Anh vui: Tao quan len chau troi - Anh 4

Anh vui: Tao quan len chau troi - Anh 5

Anh vui: Tao quan len chau troi - Anh 6

Anh vui: Tao quan len chau troi - Anh 7

Anh vui: Tao quan len chau troi - Anh 8

Anh vui: Tao quan len chau troi - Anh 9

Anh vui: Tao quan len chau troi - Anh 10

Theo PV (ST)/Baodatviet.vn