Cảnh báo sản phẩm Anhydrous Milk Fat không đảm bảo

Cảnh báo sản phẩm Anhydrous Milk Fat không đảm bảo

Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous...

13 liên quan

Lô hàng Anhydrous Milk Fat nhập khẩu từ New Zealand không đảm bảo an toàn thực phẩm

Lô hàng Anhydrous Milk Fat nhập khẩu từ New Zealand không đảm bảo an toàn thực phẩm

Lô sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat do Công ty TNHH sản xuất thương mại An Khải nhập khẩu...

13 liên quan

Phát hiện lô hàng Anhydrous Milk Fat nhập khẩu bởi Công ty An Khải không đạt chuẩn

Bộ Công Thương vừa nhận được thông báo của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 về việc lô...

13 liên quan

Lập tức kiểm tra chặt đối với nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat

Bộ Công Thương vừa có thông báo đến Tổng cục Hải quan sẽ áp dụng phương thức kiểm tra chặt về an toàn thực...

13 liên quan

Kiểm tra chặt nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat nhập từ New Zealand

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập...

13 liên quan

Tuyệt đối không sử dụng sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat

Lô sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat do Công ty TNHH sản xuất thương mại An Khải nhập khẩu...

13 liên quan

Cảnh báo người tiêu dùng về sản phẩm Anhydrous Milk Fat

Bộ Công Thương vừa đưa ra khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm nguyên liệu thực phẩm...

13 liên quan

Không dùng sản phẩm có chứa nguyên liệu Anhydrous Milk Fat

Lô sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat không đảm bảo an toàn nên đã được thu hồi và tiêu hủy...

13 liên quan