Nha Trang: Sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch số 3318

Nha Trang: Sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch số 3318

Người đóng góp cho phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Người đóng góp cho phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an thị trấn Trà Xuân: Xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự

Công an thị trấn Trà Xuân: Xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự

Xây dựng thôn xóm bình yên

Xây dựng thôn xóm bình yên

Nỗ lực giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

Nỗ lực giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

Thọ Xuân: Mô hình camera an ninh góp phần đảm bảo an ninh - trật tự

Thọ Xuân: Mô hình camera an ninh góp phần đảm bảo an ninh - trật tự

Kinh nghiệm của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên trong công tác phối hợp vận động nhân dân bảo vệ an ninh biên giới

Kinh nghiệm của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên trong công tác phối hợp vận động nhân dân bảo vệ an ninh biên giới

Lan tỏa Phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Lan tỏa Phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Phát huy vai trò 'Tổ liên gia tự quản về ANTT'

Phát huy vai trò 'Tổ liên gia tự quản về ANTT'

Điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sóc Trăng nhân rộng 66 loại mô hình 'Bảo đảm an ninh trật tự'

Sóc Trăng nhân rộng 66 loại mô hình 'Bảo đảm an ninh trật tự'

Mặt trận Tổ Quốc cùng công an TP.HCM ký quy chế phối hợp toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Mặt trận Tổ Quốc cùng công an TP.HCM ký quy chế phối hợp toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Ký kết phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ký kết phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày hội 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Ngày hội 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Người phụ nữ giữ an ninh

Người phụ nữ giữ an ninh

Nét mới trong phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' ở Hải Dương

Nét mới trong phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' ở Hải Dương

Phú Yên: Nhiều phong trào, cách làm hay bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phú Yên: Nhiều phong trào, cách làm hay bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sôi nổi ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Nhân Chính

Sôi nổi ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Nhân Chính