AnyCall Haptic: Đơn giản "kéo-và-thả"

Gốc
24H.COM.VN - AnyCall Haptic hỗ trợ khả năng "drag-and drop" (kéo và thả), cho phép người dùng dễ dàng "điều chỉnh" giao diện chỉ bằng những cú chạm ngón tay nhẹ nhàng.

Tin nóng

Tin mới