Ngày 20.10, ANZ cho biết đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu kèm chứng quyền tiền đồng cho CTCP FPT. ANZ là tổ chức quản lý và dựng sổ duy nhất cho giao dịch này với quy mô phát hành là 1.800 tỉ đồng.

(LĐ) - Số trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm với lãi suất 7%. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỉ đồng sẽ có 1.158 chứng quyền được phát hành. Chứng quyền có thể được thực hiện hằng năm từ năm 2011 – 2013 với giá thực hiện là 920.250đ/chứng quyền. A.X