Áo: ra mắt dịch vụ giao dịch bưu chính số

Gốc
ICTnews - Dịch vụ này có tên Post Manager, được phát triển bởi công ty con Austrian Post Online của Bưu chính Áo nhằm vào 1/5 người Áo hiện đang truy cập vào các hóa đơn và thông báo điện tử trước khi họ nhận được thư truyền thống.

Bưu chính Áo cho biết, họ tin rằng dịch vụ mới này sẽ giúp khách hàng thuận tiên hơn khi có thể truy cập vào các hóa đơn và thông báo ở cùng một nơi, thay vì trên nhiều trang web riêng biệt của các công ty viễn thông và ngân hàng. Hệ thống lưu trữ của dịch vụ này có mức độ bảo mật rất cao. Các tài liệu được lưu trữ ở dạng mã hóa tại một trung tâm an toàn dữ liệu và thường xuyên được kiểm tra an ninh.

Tin nóng

Tin mới